Gói data
  • 800MB Data tốc độ cao.
Giá gói
18.000 đ /tháng
  • Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng
  • 800MB Data tốc độ cao
Giá gói
18.000 đ /tháng
  • Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng.
  • 3.8Gb Data tốc độ cao.
Giá gói
68.000 đ /tháng