Gói data
  • 1.8Gb Data tốc độ cao
Giá gói
38.000 đ /tháng
  • Data mua thêm cho gói cước chính đang dùng
  • 1.8Gb Data tốc độ cao
Giá gói
38.000 đ /tháng
  • 3.8Gb Data tốc độ cao.
Giá gói
68.000 đ /tháng
  • 6Gb Data tốc độ cao, hết dung lượng tốc độ cao hạ băng thông xuống 512/256 Kbps
Giá gói
70.000 đ /tháng
TD3
  • Sử dụng 3GB Data tốc độ cao từ 0h00 đến 5h59p59. Hết dung lượng dùng theo gói data đang sử dụng hoặc ngừng truy cập nếu không có gói data.
Giá gói
3.000 đ /Lượt
TD5
  • Sử dụng miễn phí 100% dung lượng data không giới hạn tốc độ cao. từ 0h00 đến 5h59p59
Giá gói
5.000 đ /Lượt