1. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho CTV ký kết tham gia mạng lưới bán hàng online

2. Thời gian áp dụng: áp dụng triển khai từ thời điểm launching kênh KDOL 06/11/2017

3. Nội dung:

a. Hoa hồng bán SIM:  15.000 đ/TB

- Điều kiện hưởng hoa hồng: Thuê bao được kích hoạt

- Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM.

- Thời gian thanh toán: Thanh toán hoa hồng của tháng T vào ngày 15 của tháng (T+1).

b. Hoa hồng bán gói cước :

- Áp dụng cho các gói cước trả trước, gói cước trả sau và gói cước data kinh doanh trên hệ thống kinh doanh Online (không bao gồm gói cước linh hoạt và các gói cước ưu đãi dành riêng cho CTV)

- Mức hoa hồng được áp dụng cho 04 chu kỳ: 01 chu kỳ phát triển dịch vụ và 03 chu kỳ duy trì dịch vụ, cụ thể như sau:

 

STT

 

Giá gói

 (đã bao gồm VAT)

Hoa hồng bán gói cước

CTV

Hoa hồng phát triển dịch vụ lần đầu

Hoa hồng duy trì dịch vụ/chu kỳ cước

1

Giá gói ≤ 50.000 đ

25% giá gói

15% giá gói

2

Giá gói > 50.000 đ

30% giá gói

15% giá gói

- Điều kiện hưởng hoa hồng:

- Mức hoa hồng chi trả khi kích hoạt dịch vụ được tính trên doanh thu tiêu dùng Tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước) hoặc doanh thu cước thực thu khách hàng và cước thuê bao tháng (đối với thuê bao trả sau) của dịch vụ kích hoạt được không bao gồm chiết khấu/khuyến mại.

- Trường hợp khách hàng được miễn/giảm trên 50% giá gói dịch vụ thì các kênh bán hàng sẽ không được hưởng chi phí phát triển và duy trì dịch vụ đó trong chu kỳ khuyến mại miễn/giảm giá.

- Kênh bán hàng chỉ được hưởng mức khuyến khích đăng ký đối với một dịch vụ với điều kiện tối thiểu trong thời gian 1 tháng trước đó thuê bao không sử dụng dịch vụ đó (đối với thuê bao đang hoạt động).

- Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM.

- Thời gian thanh toán: Thanh toán hoa hồng của tháng T vào ngày 15 của tháng (T+1).

c. Thưởng giới thiệu & quản lý CTV

- Mục đích: Để khuyến khích cộng tác viên phát triển được các CTV cấp dưới (CTV cấp 2)

- Nguyên tắc: Chỉ áp dụng tính cho 2 cấp CTV

- Mức thưởng hưởng trên tổng doanh thu của CTV cấp 2 cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí

Mức thưởng cho CTV cấp 1

Thời gian hưởng

1

Thưởng trên tổng số lượng thuê bao phát triển được của CTV cấp 2

1.500đ/ thuê bao

12 tháng kể từ ngày CTV cấp 2 ký hợp đồng và nhận mã giới thiệu

2

Thưởng trên tổng doanh thu phát triển gói cước của CTV cấp 2

3%

 

- Hình thức thanh toán: Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM.

- Thời gian thanh toán: Thanh toán hoa hồng của tháng T vào ngày 15 của tháng (T+1).